Bilgiustan.com Web Sitemize Hoşgeldiniz, 02 Ağustos 2020

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri Örgün Eğitime Destekleyici Olarak Verilir. Öğrenciler Okul Zamanları Dışında Özel Eğitimler Alırlar. Bilim Ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimini Sınıf Öğretmenleri Belirliyor. Bilim Ve Sanat Merkezindeki Özel Yetenekli Öğrenciler Uyum, Destek Eğitimi, Özel Yeteneklerini Geliştirme Ve Proje Üretimi Ve Yönetimi, Bireysel Yeteneklerini Fark Ettirme Alanlarında Eğitim Almaktadır.

Bilim Ve Sanat Merkezleri 81 İlde 116 Merkezde Eğitim Vermektedir. Bilsem Sınavları Tablet Bilgisayarda Yapılır. Grup Taramasında Başarılı Olmuş Öğrenciler Bireysel Değerlendirilmeye Alınırlar. Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Vermektedir.

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezlerine Özel Yetenekli Öğrenciler Kabul Edilmektedir. Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri Genel Yetenek (Zihinsel Alan), Resim Ve Müzik Alanlarında Özel Yetenekli Öğrencileri Kabul Etmektedir. Öğrenci Tanılama Her Yıl MEB Tarafından Belirlenen Kriterler Gözetilerek İllerde Kurulan Komisyonlarca Yapılır. Resim Ve Müzik Alanında Tanılama Bilsem Alan Öğretmenleri, Güzel Sanatlar Lisesi Ve Akademisyenlerin Katılımıyla Kurulan Komisyonca Yapılır.

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri

Genel Yetenek Alanında Tanılama 2 Aşamalı Olarak Yapılır. Birinci Aşamada Grup Tarama Sınavı, İkinci Aşamada Bireysel Tanılama Sürecidir. Grup Taramasında Belirli Bir Puanı Geçen Öğrenciler Bireysel Taramaya Alınırlar.

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri Tüm Alanlarda İkinci, Üçüncü Ve Dördüncü Sınıflardan Öğrenciler Başvuruda Bulanabilir. Bilsem Başvurularını Sınıf Öğretmenlerini Yönlendirdiği Öğrenciler Yapabilir. Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Öğrencilerin Okul Zamanları Dışında Eğitim Aldığı Bir Özel Eğitim Kurumudur. Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimlerin Standardı Yoktur. Bilsem Eğitimleri Öğrencinin İlgi Ve Yeteneği Göz Önüne Alınarak Hazırlanan Bir Programla Yürütülür.

Bilim Ve Sanat Merkezleri Eğitimleri

Bilsem Bilim Ve Sanat Merkezleri Eğitimleri. Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Eğitimler Beş Aşamalı Olarak Verilir. Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Devam Zorunludur, Her Yıl Öğrenci Velileri Kayıt Yenilemek Zorundadır. Kayıt Yenileme İşlemleri Her Yıl Eylül Ayında Yapılır. Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Eğitimler Mekan, Öğretmen Ve Benzeri Durumlara Göre 2 İle 7 Kişilik Gruplar Halinde Verilir.
Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Öğrencilerin Geçer Not Alma Ve Sınavlara Hazırlanma Amacı Bulunmaz, Bunun Yerine Proje Tabanlı Öğrenme Modeli İle Ürün Ve Proje Gerçekleştirmeleri Beklenir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilim Ve Sanat Merkezleri Eğitimleri

Uyum Programı
Bilim Ve Sanat Merkezlerine Yeni Kayıt Olan Öğrenciler Ve Velileri 40 Ders Saat Ve 2 Ay Süreyi Geçmeyecek Bir Uyum (Oryantasyon) Programına Alınır.
Uyum Programı Veli, Öğretmen, Öğrenci Herkesin Birbirini Anlamaya Çalıştığı, Ortak Bir Dil Oluşturulmaya Çalışıldığı Aşamadır. Tamamen Öğrencileri Tanımaya Yönelik Etkinlikler Planlanmakta Ve Uygulanmaktadır.

Kurumun Daha Önceden Oluşturulmuş Misyonu, Vizyonu, İlke Ve Değerleri Etkinliklere Katılanlara Aktarılmaktadır. Uyum Programı Sonunda, Veli-Öğrenci-Bilsem Bütünleşerek, Ortak Amaçlara Doğru İlerleyebilecek Duruma Gelmektedir.

Resim Ve Müzik Yetenek Sınavıyla Merkezimize Giren Öğrenciler Uyum Programı Bitiminde Sadece Resim Veya Müzik Alanında Doğrudan Özel Yetenekleri Geliştirme Programına Alınır.

Destek Eğitimi
Destek Eğitim Programı İlkokul Düzeyinde Başladığında Haftalık 6-8 Ders Saati Şeklinde İlkokul Bitene Kadar, Ortaokul Düzeyinde Başladığında İse Haftalık 8 Ders Saati Olacak Şekilde 1 Yıl Olarak Uygulanmaktadır. Destek Eğitim Programında Öğrencinin Duygusal, Sosyal Ve Zihinsel Gelişimine Yönelik Aşağıdaki Modüller (Beceriler) Çeşitli Alanlarla İlişkilendirilerek Uygulanır.

Modüller / Beceriler
İletişim Becerileri
Grupla Çalışma Teknikleri
Öğrenme Becerileri
Problem Çözme Teknikleri
Bilimsel Araştırma
Teknikleri
Girişimcilik
Eleştirel Düşünme
Yaratıcı Düşünme
Karar Verme
Kaynakları Etkin Kullanma
İlişkilendirilecek Alanlar
Fen Bilimleri
Matematik
Türkçe
Sosyal Bilimler
Yabancı Dil
Bilişim Teknolojileri
Teknoloji Ve Tasarım
Görsel Sanatlar
Müzik

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Kapsamında Bir Öğrenci, En Az 2 En Fazla 4 Alanda Eğitime Devam Etmektedir. Bu Program Bir Alandan Haftada 4 Saat, Toplam 8 Ders Saati Olacak Şekilde 2 Yıl Boyunca Uygulanmaktadır. Bu Programda Temel Amaç, Bilsem’ E Soyut Ve Genel Bir Zihinsel Yetenek Tanısıyla Gelen Öğrencinin Yetenekli Olması Muhtemel Tüm Disiplinleri Öğrenciye Tanıtmaktır.

Bu Program Sürecinde Öğrencinin Disipline Olan İlgisi, Öğrenme Hızı, Merak, Alanda Derinlemesine Bilgi İsteği, Yaşamsal Süreçlerdeki Problemleri Alana Taşıyarak Çözüm Bulma Girişimleri Gibi Özelliklerini Gözlemlemeye Yönelik Etkinlikler Planlanmakta Ve Uygulanmaktadır.

Uygulanan Program Sonunda Öğrencilerden Elde Edilen Bulgular, Öğretmenler Kurulunda Değerlendirilerek Her Öğrencinin Özel Yetenek Alanı Ve/Veya Alanları Belirlenmektedir.

Özel Yetenekleri Geliştirme
Bu Programda, Bilsem’e Soyut Ve Genel Bir Zihinsel Yetenekle Gelen Öğrencinin Yeteneğinin Performansa Dönüştüğü Özel Alan Artık Tespit Edilmiş Durumdadır. Önceki Programlar Sonucunda Öğrencinin Yetenekli Olduğuna Karar Verildiği En Fazla 2 Bilim Veya Sanat Alanında Derinlemesine Veya İleri Düzeyde Bilgi, Beceri Ve Davranış Kazandırma Amaçlanmaktadır.

Programda Belirlenen Ve Geliştirilmesi Amaçlanan Özel Yetenek Alanları Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar Ve Dil Sanatları’ Dır.
Özel Yetenekleri Geliştirme Programı Bir Alandan Haftada 4 Saat Olmak Üzere 2 Yılı Geçmeyecek Şekilde Uygulanmaktadır.

Proje Üretimi Ve Yönetimi
Proje Üretimi Süreci Haftalık 1 İle 4 Ders Saati Arasında Olacak Şekilde Uygulanmaktadır. Bu Programda, Öğrenciler İlgi, Yetenek Ve Tercihlerine Göre Proje Gruplarına Ayrılır Ve Kendi Seçtikleri Proje Üzerinde Çalışarak Disiplinler Arası Çalışma Ve Farklı Becerilerin Sentezini Gerçekleştirmeye Yönelik Projeler Hazırlanır. Öğrencilerin Danışman Öğretmenler Rehberliğinde Kendi Seçecekleri Projeler Doğrultusunda Çalışmaları, Geliştirdikleri Çözüm Uygulamaları Ve Bu Süreç İçerisinde Öğrenmeleri Temel Alınır.

Bilim Sanat Merkezleri Faaliyet Alanları

Rehberlik Hizmetleri
Rehberlik Hizmetleri Faaliyet, Çalışma Ve Görev
• Rehberlik / Tanıtım (Önleyici Rehberlik Hizmetleri Yapmak)
• Yönlendirme Çalışmaları (Alanı İle İlgili Seminer Ve Vs Çalışmalar Yapmak)
• Öğrencilerin Kişilik Hizmetleri (Öğrencilerin Merkeze Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Oryantasyon Çalışması Yapmak)
• Ölçme Değerlendirme
• Okula Uyum Oryantasyon Çalışması
• BEP, BÖP, Öğrenci, Veli, Öğretmen

Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler
• Satranç
• Seminer
• Kermes
• Şiir Dinletisi
• Konferanslar
• Geziler
• Kampanya Ve Projeler
(Öğrencilerin Sosyal Ve Kültürel Alanlarda Faaliyetlerde Bulunmaları Öğrencilerin Merkeze Aidiyet Duygularını Geliştirmek)

Sanat Ve Spor Etkinlikleri
• Resim
• Müzik
• Tiyatro
• Edebiyat
• Masa Tenisi
• Drama
• Fotoğrafçılık
(Öğrencilerin Sosyal Ve Kültürel Alanlarda Faaliyetlerde Bulunmaları Öğrencilerin Okula Aidiyet Duygularını Geliştirmek)

Destek Etkinlikleri
• Ölçme Değerlendirme
• Yöntem Teknikler
• Araç-Gereç –Materyaller

(Tüm Destek, BYF, ÖYG ve Proje Dönemi Etkinlik Programlarının Uygulanması Ve Öğrencilerin Merkezdeki Performans Durumlarını Görmeleri Sağlanacaktır.)

Bilim Etkinlikleri
• Fen Bilimleri
• Sosyal Bilimler
• Matematik
(Öğrencilerin Bilimsel Yönden Gelişimlerine Katkıda Bulunmak Üzere Çeşitli Etkinlikler Merkezimizde Düzenlenmektedir.)

Proje Çalışmaları
• Ab Projeleri
• Sosyal Projeler
• Fen Projeleri
• Yerel Projeler
(Proje Ve Kampanyalar İle Öğrencilerin Aktif Bireyler Olmalarına Katkı Sağlanacaktır.)

Araştırma, İnceleme, Geliştirmeye Dökümantasyon
• Proje Planlama
• Proje Destekleme
• Proje Araştırma
• Öğrenci Takibi

Eğitim Programları
Uyum Eğitimi
Destek Eğitimi
Bireysel Yetenekleri Farkettirme
Özel Yetenekleri Geliştirme
Proje

Tanılama Ve Yerleşmesi
Aday Gösterme
Ön Değerlendirme
Grup Tarama
Bireysel İnceleme
Kayıt Ve Yerleştirme


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. irma dedi ki:

    bilsem kayıtları ne zaman başlar?

  2. sadi dedi ki:

    Başarılarınızın devamını dilerim.
    Gitar hocasına ihtiyaç olduğunda sizinle çalışmak isterim.
    SADİ

Bir Cevap Yazın