Bilgiustan.com Web Sitemize Hoşgeldiniz, 20 Eylül 2020

İkiz Gebelik Nasıl Olur? (Dizigotik- Monozigotik İkizler)

İkiz Gebelik Nasıl Olur? (Dizigotik- Monozigotik İkizler)

İkiz Gebelik Nasıl Olur? (Dizigotik- Monozigotik İkizler)

İkiz gebelik halk arasında bir seferde 2 bebeğin birden anne rahmine yerleşerek, doğum olayının gerçekleşmesi durumuna verilen addır. Tıp dilinde ikiz gebelik ile ilgili tanımlayıcı bir açıklama bulunmamaktadır. Çünkü gebelik ister ikiz ister üçüz ya da daha fazla olsun, bu tip gebeliklerin tamamı çoğul gebelik ismiyle anılır. İkiz gebeliklerde cinsiyetler gebeliğin çeşidine bağlı olarak farklı ya da aynı olabilir.

İkiz gebelik Nasıl Olur

İkiz gebelik, iki şekilde meydana gelir.
• Dizigotik ikizler
• Monozigotik ikizler

İkiz Gebelik Nasıl Olur? (Dizigotik- Monozigotik İkizler)Dizigotik İkizler: Halk arasında çift yumurta ikizi olarak adlandırılan durumdur. Bebeklerden her biri farklı bir sperm tarafından döllenen farklı yumurtalardan meydana gelmiştir. Kanının menstrüal siklus (adet döngüsü) içerisinde yumurtlama zamanında normal durumlarda tek yumurta olgunlaşır. Bu yumurtanın döllenmesi yani spermin yumurta içerisine girerek DNA dizinin yumurtaya geçirmesi sonucu zigot ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber birden fazla yumurta olgunlaşabilir. Bu yumurtaların cinsel birleşmeden sonra spermler tarafından döllenmesi sonucunda birden fazla zigot oluşacağından çoğul gebelik oluşur. Bu çoğul gebeliklerden iki zigot barındıran gebelik türüne çift yumurta ikizleri denir. Çif yumurta ikizlerinin DNA yapıları birbirinden tamamıyla farklıdır. Bu sebeple çift yumurta ikizleri birbirlerine benzemeyebilir. Hatta farklı cinsiyete sahip bile olabilirler. Çift yumurta ikizleri birbirinden bağımsız iki zigottan meydana gelmiştir.

Monozigotik ikizler: Halk arasında tek yumurta ikizi olarak adlandırılan durumdur. Bu durum çift yumurta ikizinin aksine tek bir yumurta ve tek bir sperm hücresinden meydana gelmektedir. Döllenme esnasında sperm yumurtanın içerisine girer ve başka bir spermin döllemesine engel olmak maksadıyla yumurta geçirgenliği ortadan kalkar. Daha sonra mitoz bölünme adı verilen ve bir hücreden birbirinin yapısal olarak aynısı iki hücre oluşması şeklinde bölünmeye başlar. Bu ilk hücre yapısı bölünmenin 2’li ya da 4’lü aşamalarının birinde bağımsız bir ya da birden fazla hücre ayrılımı olabilir. Yani bölünme 2 hücredeyken bu hücreler birbirinden bağımsız mitoz bölünmeye başlayarak iki embriyoyu meydana getiriler. 4 hücreli durumda hücrelerden 1’i, 2’si yada hepsi farklı bölünme politikaları izler ve birbirinden bağımsızlaşır. Bu durumların tamamında çoğul gebelikler meydana gelir. Bu tip çoğul gebelik sonucu doğmuş çocuklara tek yumurta ikizi denir. 8 hücreli dönemde de ayrışma görülebilir ancak bu durum nadirdir. 8 hücreli dönemde ayrışma görülmesi ve hücrelerden biri/ birkaçının bağımsız hareket etmesi durumunda çoğunlukla çok sayıda embriyo meydana gelir (dördüz, beşiz, altız, yediz vb.). Tek yumurta ikizleri aynı DNA sarmal dizilişine sahiptir. Bu sebeple birbirinin birer kopyası gibidir. Fiziksel özelliklerinin yanında, ruhsal özelliklerinin de birbirine benzer olduğu durumlara sıkça rastlanmıştır. Tüp bebek ile gerçekleştirilen döllenme yöntemlerinde tek yumurta ikizlerinin daha sık görüldüğü saptanmıştır.

Çoğul gebeliklerin nasıl oluştuğu bilinmekte ancak bu duruma etki eden faktörler tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlığın çoğul gebeliklerde büyük rol oynadığı düşünülmektedir. Çünkü ikiz gebelik çoğunlukla ailede ikiz gebelik ya da çoğul gebelik hikayesi mevcutsa gerçekleşmektedir. Ayrıca güneş ışığına daha fazla maruz kalan ülkelerde çoğul gebelikler durumlarıyla daha fazla karşılaşılmaktadır.

İkiz gebeliklerin en büyük dezavantajı, düşük riskinin yüksek olmasıdır. Ayrıca gebelik dönemi düşünüldüğünde, anne adayı için gebelikte ki belirtiler daha ağır seyredebilir. Bunun sebebi birden fazla gebelik nedeniyle hayat standartlarının daha erken düşmesi ve bulantı, kusma gibi semptomların daha sert seyretmesidir.
İkiz gebelik durumlarında, iki bebeğinde başla geldiği durumlar haricinde sezeryan yöntemi tercih edilir. Ancak her iki bebeğinde başla geldiği durumlara nadiren rastlanır. Bu durumda bile gebelik o anki mevcut durumu sezeryan işlemini gerektirebilir. Çoğunlukla ikiz gebeliklerde doğum işleminde sezeryan kullanılır. İki bebekten daha fazla olan çoğul gebeliklerde ise kesinlikle sezeryan yöntemi kullanılır.

İkiz gebelik durumlarında çoğunlukla 7- 8’nci gebelik aylarında doğum gerçekleşir. Bu tip gebeliklerde doğum sonrası bebeğin kilosu, normal doğuma oranla 3’te 2 seviyelerindedir. Çoğul gebeliklerde gebe olunan bebeğin sayısı arttıkça, doğan bebeklerin kilosunda da önemli ölçüde azalma meydana gelir. İkiz gebelik bulunan bir annenin bebekleri doğum işlemi sonrası genellikle kuvöze alınır. Yaklaşık 2 haftalık bir bakımın ardından bebekler normal hayatlarına dönebilir. Bebek sayısı arttıkça bu süre daha da uzayabilir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın