Bilgiustan.com Web Sitemize Hoşgeldiniz, 20 Eylül 2020

Menenjit Hastalığı Tanı Ve Tedavi

Menenjit Hastalığı Tanı Ve Tedavi

Menenjit Hastalığı Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Menenjit Hastalığı
Menenjit beyin ve medulla spinalisi çevreleyen koruyucu doku tabakalarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Menenjitler etkilerine ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı)‘ un görünüşüne göre 5 grupta toplanabilirler.
• Akut bakteriyel menenjit
• Viral menenjit
• Tüberküloz menenjit ve tüberküloma
• Fungal menenjitler
• Parazitik menenjitler

Menenjit Hastalığı Tanı Ve Tedavi YöntemleriAkut Bakteriyel Menenjitler (Septik Menenjit)
Etken; çeşitli bakteriler tarafından meydana getirilir. Bunlardan bazılar; Streptekoklar, Stafilakoklar, Neisserialar, E.coli, Klebsiella, Salmonella, Meningococcus, H.influenza, Pnömokoklar gibi.
Bulaşma yolu; damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. İndirekt olarak solunum yolu atıklarıyla yada taze kontamine eşyalarla temas sonucu da bulaşma olabilir.
Bulaştırıcılık süresi; tedaviye başlayanlarda bulaştırıcılık 24 saatte kaybolmaktadır. Portörlerde (Hastalığı geçirmeyip taşıyanlara verilen isim) uzun süre devam eder.
Kuluçka süresi; bir kaç saatte başlayabileceği gibi 2-10 güne çıkabilir. Ortalama 1-4 gündür.
• Duyarlılık-direnç; sporadik olarak görülür. Menengokoksik menenjit epidemiler yapar. Kış ve ilkbahar aylarında,5 yaşın altında, sosyo- ekonomik durumu bozuk ve kalabalık toplumlarda sıktır.
Belirtiler; belirtileri 4 grupta toplamak mümkündür.
1. genel enfeksiyon belirtileri; genellikle üşüme ve titreme ile yükselen ateş, iştahsızlık, eklem ve kaslarda ağrı olması, halsizlik, bazı vakalarda makül, papül, peteşi ve ekimozlar gibi deri döküntüleri görülebilir. Renal kortikal nekroz ve yaygın damar içi pıhtılaşması görülebilir. Ciddi vakalarda taşikardi, hipotansiyon solunum düzensizliği, şok ve kollaps görülebilir.
2. kafa içi basıncın artışı sendromu (KİBAS); şiddetli baş ağrısı, bulantı, fışkırır tarzda kusma en belirgin bulgularıdır. Papil ödemi görülür. Bebeklerde fontonel kabarık olabilir.
3. menengial irritasyon belirti ve bulguları; kas hipertrotisi, buna bağlı ense sertliği, kernig, bruzinski ve babinski belirtileri pozitif olabilir.
Kernig belirtisi; sırt üstü yatar pozisyonda yatan hastanın her iki bacağından tutularak kaldırılmaya çalışıldığında kuvvetli pasif bir direnme ile karşılaşılması ayrıca hastanın dizlerini karnına doğru çekmesi ve yüzünde ağrı olmasına kernig pozitif (+) denir.
Brudzinski I; başı göğüse doğru eğerken her iki uyluğun kalça üzerine fleksiyonudur.
Brudzinski II; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken bir bacağını bükmeye çalışırken diğer bacakta bükülme olması ve hastanın yüzünde ağrı ifadesinin olması durumudur.
Babinski belirtisi; iki yaşına kadar olan çocuklarda pozitiftir. Hastanın ayakları topuktan başlayarak öne parmaklara doğru dıştan yarımay çizecek şekilde tabanın sert bir cisimle çizilmesiyle başparmak yukarı doğru kalkar, diğer parmaklar yelpaze gibi etrafa açılır. Bu duruma babinski pozitif (+) denir.
4.Mental, sinirsel ve duyusal belirtiler; hafif mental durgunluktan komaya kadar değişebilen bilinç bozuklukları görülebilir. Delirium, öfori, ajitasyon, oryantasyon bozukluğu, göz sinirlerinin tutulumuna bağlı pitozis, strabismus, anizokori, solunum merkezinin felcine bağlı Cheyne Stokes solunum hastanın ağırlaştığını gösterir.
Bu bulguların hepsini saptamak mümkün olmayabilir. Birkaç bulgunun birlikte olması MSS enfeksiyonu düşünülmesi için yeterlidir.
• Tanı; klinik belirtilerle büyük ölçüde tanı konulabilir. Bununla birlikte lomber ponksiyon yapılır. BOS incelenir. Kan-boğaz kültürü-peteşi ve purpurik lezyonlarda menengekokların görülmesi ile tanı konur.
• Tedavi; antibiyotik tedavisi verilir. Hasta yakınlarına ve sağlık personeline 2 gün süreyle koruyucu olarak “RİFAMPİSİN” verilmelidir. Parenteral sıvı tedavisi hastayı dehidratasyondan ve şoktan korumak ve gerekli ilaçların uygulanması için kullanılır.
• Komplikasyonlar; kranial sinirlerin tutulması sonucu körlük, sağırlık, felçler ve hidrosefali görülür. Çocuklarda ateşin uzaması, fontanel kabarıklığının devamı, konvülziyonlar, paralizi gb nörolojik belirtiler subdural efüzyon belirtileridir. Artrit, birkaç eklemi tutulabilir, geçicidir. Periferik dolaşım kollapsı(DIC) gelişebilir.Buna bağlı anemi gelişir. Dokuda nekroz-doku kaybı gelişebileceğinden amputasyon gerekebilir, hastaya heparin verilir. Myokardit, endokardit, perikardit görülebilir. Otitis media, pnomoni oluşabilir. bilgiustan.com

Aseptik Menenjit (Viral Menenjit)
Etken; virüslerdir. En çok enterovirüsler neden olurlar.
Bulaşma yolu; solunum yolu ile bulaşır. Fekal-oral yol ve kontamine eşyalarla da bulşma olabilir.
Duyarlılık-direnç; neden entero virüslerse yaz sonu sonbahar başları, kabakulak virüsü ise kış sonu ilkbahar aylarında sık görülür.
Belirtiler; BOS’ ta hafif protein artmış, rengi berrak görünümdedir. Bakteri yoktur. Kızamığa benzer bir döküntü olabilir.
Tanı; LP yapılır. BOS incelenmesi ile konur.
BOS berraktır. Lökopeni vardır.
Tedavi; semptomatiktir, analjezik ve
antipretikler verilebilir. Prognozu iyidir.

Tüberküloz Menenjiti
Etken; tüberküloz(Tbc) basilidir. Tbc enfeksiyonundan 4-6 ay sonra ortaya çıkar.
Bulaşma yolu; Akciğerde bulunan tbc odağından hemotojen yayılım sonucu merkezi sinir sistemine (mss) ulaşır.
Duyarlılık-direnç; her mevsimde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda, BCG aşısı olmayan çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.
Belirtiler;
Prodromal dönem; subfebril ateş, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, küçük çocuklarda huzursuzluk, geceleri diş gıcırdatma, konstipasyon görülür.
İrritasyon dönemi; kafa içi basıncın artması ile görülür. Baş ağrısı, yüksek ateş, kusma, konvilsüyon, kernig (+), brudzinski (+), ense sertliği ve stupor görülür. Zaman zaman bilinç kapanıp açılır.
Paralizi ve koma dönemi; şuur kapalıdır.Kalıcı opistotonus, strabismus, paralizi görülebilir. İstemsiz hareketler vardır. Bilinç değişiklikleri komaya kadar ilerler.
Tanı; anamnezin alınması, tüberkülin testinin pozitif çıkması, sedimentasyonun yüksek olması, akciğer grafisinde tbc bulgusunun varlığı, BOS ile tanı konulabilir.
Tedavi; antitüberkülostatik ilaçlarla tedaviye başlandıktan 1-2 hafta sonra belirtilerde düzelme olması tanıyı doğrular. Tedavide Rifampisin, İsoniazid, Ethambutol, Streptomicin, Pirazinamid kombinasyonları kullanılır. Tedavi 6-12 ay sürer. bilgiustan.com

Menenjitlerde bakım;
Hasta dış etkenlerden ve uyarılardan uzak, sakin, sessiz bir odaya alınır.
Yatak istirahati önemlidir. Dekübütüs yaraları, akciğer stazı ve atalektaziyi önlemek için hastanın yatış pozisyonu sık olarak değiştirilir.
Menengokoksik menenjit ve diğerlerinde solunum izolasyonu uygulanır.
Konvülsiyonlar ve şuur durumu kontrol edilir ve hasta travmalardan korunur.
Hastaya gerekirse idrar kateteri takılır.
Ateşli dönemlerde ateşe yönelik bakım verilir.
Ağız bakımı önemlidir.
Aldığı- çıkardığı sıvı takibi yapılır.
Konstipasyon ve idrar retansiyonu yönünden takip edilir.
Gavajla veya IV yolla beslenir, duruma göre sıvı gıdalar ve yüksek kalorili sindirimi kolay besinler verilir. B ve C vitaminlerini hastanın diyetine eklemek yararlıdır.
LP için gerekli malzemeleri hazırlama ve işlem öncesi, sırasında ve sonrasında hastanın bakımı hemşirenin sorumluluğundadır.
LP sonrası hasta sırt üstü 4-6 saat yatırılır. Ateş, nabız, tansiyon takipleri 15-30 dk aralıklarla yapılır.
Komplikasyonlar sürekli izlenir.
Tbc menenjitte solunum izolasyonu uygulanır. Hasta ve ailesine tedavinin uzun süreceği, yeterli tedavi olmassa hastalığın tekrarlıyacağı, ölümle sonuçlanacağı ve sekler bırakacağı söylenmelidir.

• Korunma;
Aşısı vardır. Salgın hallerinde ve risk gruplarına yapılmalıdır.
Toplu yaşanan yerlerde bulaşma için önlemler alınmalıdır.
Kemoproflaksi nazofarengial taşıyıcılara ve hastalarla temas edenlere yapılır. Bu amaçla rifampisin verilir.
Hastanın burun ve boğaz salgıları uygun yöntemlerle dezenfekte edilmelidir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın